Memayu Hayuning Bawono
-Memayu, kapetik saking tembung "Hayu" ingkang artosipun Cantik, Ayu, Endah, Selamet, lsp.
-Hayuning, kapetik saking tembung "Hayu" dipun tambahi kelawan tembung "ning" nedahake makna ingkang anggadahi. Sinten ingkang anggadahi "Hayu" meniko? ingkang anggadahi inggih meniko:
-Bawono, artosipun Donyo (Dunia), yen Buwono, artosipun Bumi.
---> tembung "Anggadahi" puniko mboten ateges "ingkang ndamel", tapi ateges "panggenan". Karenten ingkang ndamel sedanten wonten ing jagad meniko, hakikatipun inggih meniko dzat kang pareng kahuripan.
Dados, Memayu Hayuning Bawono, maknonipun: "Nderek anggenipun nguri-uri ke-endahan, kesejahteraan, keamanan wonten ing dunyo"

Bawono piyambak wonten 3:
-Bawono Alit : Lingkungan Keluarga
-Bawono Ageng : Masyarakat, Bangsa, lsp.
-Bawono Langgeng : Alam Akhirat.

Sejatosipun "Memayu Hayuning Bawono" sami kalehan konsep "Rohmatan Lil 'Alamin" ingkang nyebaraken rahmat (kasih sayang)._________________________________________________
                                        Terjemah                                          _


-Memayu, diambil dari kata "Hayu" yang berarti Cantik, Ayu, Indah, Selamat, dll.

-Hayuning, diambil dari kata "Hayu" ditambahi dengan kata "ning" menunjukkan makna "yang mempunyai". Siapa yang mempunyai "Hayu" tersebut? yang mempunyai yaitu:

-Bawono, artinya Donyo (Dunia), kalau Buwono, artinya Bumi.

---> kata "yang mempunyai" tersebut bukan berarti "yang membuat", tetapi berarti "tempat". Karena yang membuat semua yang ada di jagat raya ini, hakikatnya adalah Allah, dzat yang memberi kehidupan.

Jadi, Memayu Hayuning Bawono, maknanya adalah : "Ikut melestarikan ke-indahan, kesejahteraan, keamanan yang ada di dunia"


Bawono/Dunia sendiri ada 3:

-Bawono Alit : Lingkungan Keluarga

-Bawono Ageng : Masyarakat, Bangsa, dll.

-Bawono Langgeng : Alam Akhirat.


Sejatinya "Memayu Hayuning Bawono" sama dengan konsep "Rohmatan Lil 'Alamin" yang menyebarkan rahmat (kasih sayang).


0 Response to "Memayu Hayuning Bawono"

Posting Komentar